در حال بارگذاری

 

 

کالاهای پذیرفته شده در بورس كالای ایران

 
 • گروه اصلی
 • گروه فرعی
 • مقاطع طولی
 • مقاطع طولی
 • مقاطع طولی
 • مقاطع طولی
 • مقاطع طولی
 • مقاطع طولی
 • مقاطع طولی
 • مقاطع تخت
 • مقاطع تخت
 • مقاطع تخت
 • مقاطع تخت
 • مقاطع تخت
 • مقاطع تخت
 • مقاطع تخت
 • شمش ها
 • شمش ها
 • شمش ها
 • قراضه
 • قراضه
 • قراضه
 • قراضه
 • شمش ها
 • شمش ها
 • شمش ها
 • شمش ها
 • مقاطع
 • مقاطع
 • کاتد مس
 • اسلب مس
 • مفتول مس
 • بیلت مس
 • ورق مس
 • مس کم عیار
 • مس کم عیار
 • مس کم عیار
 • مس کم عیار
 • مس کم عیار
 • شمش روی
 • شمش سرب
 • طلا
 • نقره
 • شمش نیکل
 • پلت نیکل
 • كک
 • ذغال سنگ
 • سولفور مولیبدن
 • کنستانتره فلزات گرانبها
 • سیمان
 • تیرآهن
 • میلگرد
 • ناودانی
 • نبشی
 • سیم فولادی
 • لوله و پروفیل
 • میلگردهای صنعتی
 • ورق گرم
 • ورق سرد
 • ورق گالوانیزه
 • ورق قلع اندود
 • ورق رنگی
 • تسمه پهن فولادی
 • تسمه باریک فولادی
 • اسلب
 • بلوم و بیلت
 • شمش چدن
 • ضایعات سنگین بار HMS1
 • ضایعات سنگین بار ویژه HMS1
 • ضایعات سبک با ضخامتهای پائین HMS2
 • ضایعات سبک مخلوط (فله) HMS3
 • شمش آلومینیوم
 • اسلب آلومینیوم
 • بیلت آلومینیوم
 • تی بار آلومینیوم
 • ورق
 • مفتول
 • کاتد مس
 • اسلب مس
 • مفتول مس
 • بیلت مس
 • ورق مس
 • مس کم عیار
 • مس سرباره گرانوله
 • مس سرباره کنورتور
 • مس سرباره ریورب
 • اکسید مس
 • شمش روی
 • شمش سرب
 • طلا
 • نقره
 • شمش نیکل
 • پلت نیکل
 • کک
 • ذغال سنگ
 • سولفور مولیبدن
 • کنستانتره فلزات گرانبها
 • سیمان
 • گروه اصلی
 • گروه فرعی
 • واکیوم باتوم
 • نفت کوره
 • قیر
 • قیر
 • قیر
 • قیر
 • قیر
 • قیر
 • قیر
 • روغن
 • روغن
 • روغن
 • روغن
 • اکستراکت
 • دوده
 • حلال
 • حلال
 • حلال
 • حلال
 • حلال
 • حلال
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • پلیمرها
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • شیمیایی
 • گازهاوخوراک ها
 • گازهاوخوراک ها
 • واکیوم باتوم
 • نفت کوره
 • قیر 30.40
 • قیر 40.50
 • قیر 60.70
 • قیر 85.100
 • قیر 100.120
 • قیر mc250
 • قیر امولسیون
 • روغن پایه
 • روغن موتور
 • پارافین
 • اسلگ واكس
 • RPO
 • دوده صنعتی
 • حلال 400(ویژه)
 • حلال 402
 • حلال 403
 • حلال 404
 • حلال 406
 • حلال 410
 • پلی اتیلن سنگین
 • پلی اتیلن سبک | پلی اتیلن سبک خطی
 • پلی اتیلن ترفتالات | اسید ترفتالیک
 • پلی استایرین
 • پلی پروپیلن
 • پلی کربنات
 • پلی بوتادین رابر
 • SBR
 • PVC
 • اپوکسی رزین
 • ABS
 • كریستال ملامین
 • اتیلن گلایكول
 • استایرن منومر
 • الكیل بنزن خطی
 • ارتوزایلن
 • پارازیلن
 • برش سنگین نفتالین دار
 • اسید نیتریك
 • اسید كلریدریك
 • اسید سولفوریك
 • اسید استیک
 • سود كاستیك
 • اوره
 • آمونیاک
 • بنزن
 • متانول
 • گوگرد
 • كربنات سدیم
 • جوش شیرین
 • وینیل استات
 • آب ژاول
 • تولوئن دی ایزو سیانات
 • 1و3 بوتادین
 • دی آمونیوم فسفات
 • بنزین پیرولیز
 • پنتان پلاس
 • آروماتیک سنگین
 • اتانول آمین
 • اکسو الکل
 • رافینیت c4
 • اتانول
 • مایعات گازی(بوتان،پروپان،گاز صنعتی)
 • آرگون
 • گروه اصلی
 • گروه فرعی
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
 • ذرت
 • ذرت
 • ذرت
 • شکر
 • شکر
 • شکر
 • پسته
 • پسته
 • پسته
 • پسته
 • زعفران
 • زعفران
 • عدس
 • عدس
 • عدس
 • نخود
 • نخود
 • نخود
 • جو
 • جو
 • جو
 • برنج
 • برنج
 • برنج
 • برنج
 • برنج
 • برنج
 • برنج
 • خرما
 • خرما
 • خرما
 • خرما
 • کشمش
 • کشمش
 • کشمش
 • کشمش
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • گندم
 • چای
 • چای
 • چای
 • چای
 • مرغ منجمد
 • تخم مرغ
 • پلیت پنبه دانه
 • پلیت سویا
 • پلیت کلزا
 • پلیت آفتابگردان
 • پلیت گلرنگ
 • پلیت کنجد
 • پرك پنبه دانه
 • پرك سویا
 • پرک کلزا
 • پرک آفتابگردان
 • پرک گلرنگ
 • پرک کنجد
 • تفاله چغندر قند
 • کنستانتره خوراک دام
 • شکسته
 • دانه ای
 • دانه ای دامی
 • تصفیه شده
 • سفید
 • خام
 • فندقی ناخندان
 • کله قوچی ناخندان
 • فندقی طبیعی خندان
 • کله قوچی خندان
 • رشته (پوشال)
 • رشته سربریده(سر گل)
 • ریز
 • متوسط
 • درشت
 • ریز
 • متوسط
 • درشت
 • صنعتی
 • دامی
 • بدون پوشینه
 • طارم
 • هاشمی
 • خزر
 • فجر
 • ندا
 • وارداتی
 • علی کاظمی
 • مضافتی
 • کبکاب
 • استمران
 • شاهانی
 • سبز
 • طلائی
 • بی دانه
 • دانه دار
 • دامی
 • سبوس
 • دورم
 • خوراکی
 • باروتی
 • قلمی
 • شکسته
 • ممتاز
 • مرغ منجمد
 • تخم مرغ