در حال بارگذاری

 

شماره حساب های شرکت

شماره حساب : 869408603


شماره شبا : IR970160000000000869408603

شماره حساب : 4924173301


شماره شبا : IR15012000000004924173301

شماره حساب : 864-40-2078-1


شماره شبا : IR940560086404000002078001

شماره حساب : 245901038


شماره شبا : IR6301800000000000245901038

استانداردها و گواهینامه ها برای تعیین میزان همخوانی فعالیت های یک شرکت بر اصول مدیریت حیاتی هستند. به همین منظور شرکت کارگزاری بانک سامان برای جلب اطمینان مشتریان از سطح کیفی خدمات ارائه شده در این کارگزاری، نسبت به انتشار استانداردهای مطرح صنعت کارگزاری اقدام نموده و همواره تلاش می نماید در راستای رعایت کلیه اصول و الزامات این استاندارها از هیچ تلاشی فروگذار نباشد.

از كليه مشتريان تقاضا مي گردد وجه لازم براي خريد سهام را صرفا به شماره حساب هاي شركت كارگزاري بانك سامان واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه به حساب هر شخص و يا شركت به غير از شركت كارگزاري بانك سامان به عهده واريز كننده خواهد بود.