در حال بارگذاری

 

دریافت نسخه اندروید:

برای دریافت نسخه ی اندروید بر روی لینک ذیل کلیک نمایید :

  دریافت نسخه اندروید

دریافت نسخه IOS:

برای دریافت نسخه ی IOS از طریق مرورگر تلفن همراه خود بر روی لینک ذیل کلیک نمایید:

  دریافت نسخه IOS

پس از نصب نرم افزار، لطفا مراحل ذیل را برای فعالسازی طی نمایید:

Setting
General
Device Management
Mohajer International Communications LLC
Trust "Mohajer International Communications LLC"
Trust