در حال بارگذاری

 

 

برای خرید محصولات بورس کالا، شخص حقیقی یا حقوقی بایستی کد معاملاتی بورس کالا را اخذ نماید. شما می توانید با مراجعه به واحد بورس کالای شرکت کارگزاری بانک سامان و تکمیل فرم های ذیل نسبت به اخذ کد معاملاتی اقدام نمایید.