در حال بارگذاری

 

 

فرم درخواست پذیرش به همراه مدارك ذیل به بورس ارائه می‌شود :

 • 1. پرسشنامه پذیرش
 • 2. امیدنامه
 • 3. فرم شناسه کالا
 • 4. کپی برابر اصل گواهی استانداردکالا
 • 5. رسید پرداخت حق پذیرش
 • 6. تعهد نامه شرکت تولیدکننده مبنی برفراهم‌نمودن شرایط جهت بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت پذیرش یابورس
 • 7. کپی برابر اصل اسناد ترخیص کالای در حال پذیرش از گمرکات جمهوری اسلامی ایران در مورد کالاهای وارداتی شامل موارد زیر:
  • 7-1. برگ سبز گمرکی
  • 7-2. گواهی بازرسی مبدا و مقصد
  • 7-3. قبض انبار برای کالاهایی که ازگمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده‌اند
  • 7-4. کپی برابر اصل پروفرمای ثبت سفارش شده به انضمام مستندات گشایش اعتبار یا پرداخت وجه برای کالای وارداتی ترخیص نشده
 • 8. تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد.
 • 9. سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس یا هیئت پذیرش
 • تبصره: درخصوص کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نمی‌باشند، متقاضیان باید گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاه‌های مورد تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارائه نمایند. در مواردی که ارائة این گواهی از سوی مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ممکن نباشد، ارائة گواهی آزمایشگاه مورد تأیید بورس الزامی است.

جهت پذیرش هر کالا باید حداقل شرایط زیر احراز گردد :

 • 1. متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
 • 2. میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.
 • 3. کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی ازجمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.
 • - هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و از کل واردات سالانه برای وارد کنندگان را مشخص می‌کند.
 • - عرضه کننده کالا در بورس، موظف است مقررات و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطلاعات عرضه کالا را رعایت نماید.