در حال بارگذاری

 

 

در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی کارمزد معاملات در بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد:

الف ) کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید ( بجز کالاهای کشاورزی ومعاملات آتی )

 • 1. کارمزد کارگزار = 0.0018 تا سقف 10 میلیون تومان
 • 2. کارمزد شرکت بورس کالای ایران = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان
 • 3. کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00032 تا سقف 8 میلیون تومان
 • جمع کل کارمزد خریدار 0.00262 تا سقف 28 میلیون تومان
 • بنابراین خریداران کالاها (بجز کالاهای کشاورزی ومعاملات آتی) برای هر قرارداد خرید 0.00262 برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 28میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

ب ) کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید کالاهای رینگ کشاورزی

 • 1. کارمزد کارگزار = 0.00225 تا سقف 10 میلیون تومان
 • 2. کارمزد شرکت بورس کالای ایران = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان
 • 3. کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00032 تا سقف 8 میلیون تومان
 • جمع کل کارمزد خریدار 0.00307 تا سقف 28 میلیون تومان
 • بنابراین خریداران کالاهای کشاورزی برای هر قرارداد خرید 0.00307 برابر ارزش هرقرارداد را تا سقف 28 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

ج) کارمزد معاملات آتی سکه طلا

 • 1. 4/000ریال حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 • 2. 10/000 ریال بابت كارمزد بورس كالا
 • 3. 10/000ریال بابت كارمزد كارگزار
 • 4. 50/000 ریال كارمزد تسویه دردوره تحویل(موقعیتهای باز معاملاتی كه بعد از تاریخ ارائه گواهی تحویل، تسویه یا منجر به تحویل گردند)

د) جریمه تاخیر در پرداخت وجه خرید کالا و عدم تسویه در مهلت قانونی

جریمه هر روز تاخیر در واریز وجه به حساب پایاپای بورس کالای ایران و عدم تسویه حساب روزانه 0.0025 ارزش کل قرارداد است که خریدار ملزم به پرداخت آن به فروشنده کالاست. (لازم به ذکر است که خریدار کالاهای نقدی در رینگ داخلی ملزم است قبل ازپایان ساعت 12 ظهر روز سوم کاری پس از خرید، از طریق کارگزار خود در نزد اتاق پایاپای بورس کالای ایران تسویه حساب نموده باشد. برای اطلاع از مهلت قانونی تسویه حساب معاملات رینگ صادراتی به مقالات سایت بورس کالامراجعه نمایید . )

ه) جریمه ابطال قرارداد

هرقرارداد خرید در صورت عدم تسویه تا 5 روز کاری و 7 روز تقویمی از اتمام مهلت قانونی تسویه ابطال شده و خریدار موظف به پرداخت 0.05 برابر ارزش کل قرارداد به اضافه دو سر کارمزد خریدار و فروشنده به حساب پایاپای بورس است.